Chokolade plader

Chokoladeplader
Hvid chokolade med hindbær

Hvid chokolade med hindbær

15 stk á 50g
Varenummer: 353231
Lys chokolade m/ karamel & salt

Lys chokolade m/ karamel & salt

15 stk á 50g
Varenummer: 353223
Mørk chokolade 73%

Mørk chokolade 73%

15 stk á 50g
Varenummer: 353210
Mørk chokolade m/ chili

Mørk chokolade m/ chili

15 stk á 50g
Varenummer: 353213
Mørk chokolade m/ violkrystaller

Mørk chokolade m/ violkrystaller

15 stk á 50g
Varenummer: 353216
Hvid chokolade med hindbær

Hvid chokolade med hindbær

15 stk á 75g
Varenummer: 353563
Mørk chokolade 73%

Mørk chokolade 73%

15 stk á 75g
Varenummer: 353561
Lys chokolade m/ hasselnød & karamel

Lys chokolade m/ hasselnød & karamel

15 stk á 100g
Varenummer: 353124
Lys chokolade m/ karamel & salt

Lys chokolade m/ karamel & salt

15 stk á 100g
Varenummer: 353123
Mørk chokolade "Je t'aime"

Mørk chokolade "Je t'aime"

15 stk á 100g
Varenummer: 353101
Mørk chokolade m/ hvide cirkler

Mørk chokolade m/ hvide cirkler

15 stk á 100g
Varenummer: 353115
Mørk chokolade m/ ingefær

Mørk chokolade m/ ingefær

15 stk á 100g
Varenummer: 353112
Mørk chokolade m/ lakrids

Mørk chokolade m/ lakrids

15 stk á 100g
Varenummer: 353111
Mørk chokolade m/ tranebær

Mørk chokolade m/ tranebær

15 stk á 100g
Varenummer: 353114
Mørk sukkerfri chokolade

Mørk sukkerfri chokolade

15 stk á 100g
Varenummer: 353571
La Tablette collection - Sortiment Q

La Tablette collection - Sortiment Q

20 stk á 95g
Varenummer: 344200
Lys chokolade med mandler

Lys chokolade med mandler

10 stk á 100g
Varenummer: 354402
Mørk chokoalde - 85%

Mørk chokoalde - 85%

10 stk á 85g
Varenummer: 354403
Mørk chokolade med mandler - 70%

Mørk chokolade med mandler - 70%

10 stk á 100g
Varenummer: 354401
Amatller chokoladeblok

Amatller chokoladeblok

20 stk á 200g
Varenummer: 354605
Mørk chokolade 70%

Mørk chokolade 70%

10 stk á 85g
Varenummer: 354571
Mørk chokolade 70%

Mørk chokolade 70%

14 stk á 18g
Varenummer: 354812
Lys chokolade

Lys chokolade

14 stk á 18g
Varenummer: 354815
Hvid chokolade

Hvid chokolade

14 stk á 18g
Varenummer: 354814
Single-origen Ghana 70% - 18g

Single-origen Ghana 70% - 18g

14 stk á 18g
Varenummer: 354823
Single-origen Ecuador 70% - 18g

Single-origen Ecuador 70% - 18g

14 stk á 18g
Varenummer: 354824
Single-origen Ghana 85% - 18g

Single-origen Ghana 85% - 18g

14 stk á 18g
Varenummer: 354821
Single-origen Ecuador 85% - 18g

Single-origen Ecuador 85% - 18g

14 stk á 18g
Varenummer: 354822
Hjerte chokolade - lys 32%

Hjerte chokolade - lys 32%

24 stk á 54g
Varenummer: 354042
100% chokolade fra Venezuela

100% chokolade fra Venezuela

10 stk á 50g
Varenummer: 351353
Antal varer: 49