Chokolade plader

Chokoladeplader
Hvid chokolade - 25g

Hvid chokolade - 25g

14 stk á 25g
Varenummer: 354411
84,00 DKK
Lys chokolade - 25g

Lys chokolade - 25g

14 stk á 25g
Varenummer: 354412
84,00 DKK
Mørk chokolade 70% - 25g

Mørk chokolade 70% - 25g

14 stk á 25g
Varenummer: 354414
84,00 DKK
Mørk chokolade 75% - uden tilsat sukker- 25g

Mørk chokolade 75% - uden tilsat sukker- 25g

14 stk á 25g
Varenummer: 354418
91,00 DKK
Chokolade med mælk & kaffe - 60%

Chokolade med mælk & kaffe - 60%

10 stk á 85g
Varenummer: 354410
210,00 DKK
Mørk chokolade med appelsin - 70%

Mørk chokolade med appelsin - 70%

10 stk á 85g
Varenummer: 354409
210,00 DKK
Mørk chokolade med Havsalt - 70%

Mørk chokolade med Havsalt - 70%

10 stk á 85g
Varenummer: 354408
210,00 DKK
Lys chokolade 34% - uden tilsat sukker- 25g

Lys chokolade 34% - uden tilsat sukker- 25g

14 stk á 25g
Varenummer: 354417
91,00 DKK
Lys chokolade 34% UTS - 85g

Lys chokolade 34% UTS - 85g

12 stk á 85g
Varenummer: 354431
240,00 DKK
Lys chokolade med mandler

Lys chokolade med mandler

10 stk á 100g
Varenummer: 354402
230,00 DKK
Mørk chokolade 70% - 85g

Mørk chokolade 70% - 85g

10 stk á 85g
Varenummer: 354407
180,00 DKK
Mørk chokolade 75% UTS - 85g

Mørk chokolade 75% UTS - 85g

12 stk á 85g
Varenummer: 354432
240,00 DKK
Mørk chokolade med mandler - 70%

Mørk chokolade med mandler - 70%

10 stk á 100g
Varenummer: 354401
230,00 DKK
Økologisk 72% chokolade - Nicaragua

Økologisk 72% chokolade - Nicaragua

10 stk á 70g
Varenummer: 354444
275,00 DKK
Økologisk 74% chokolade - Madagascar

Økologisk 74% chokolade - Madagascar

10 stk á 70g
Varenummer: 354443
275,00 DKK
Økologisk 81% chokolade - Uganda

Økologisk 81% chokolade - Uganda

10 stk á 70g
Varenummer: 354442
275,00 DKK
Økologisk 83% chokolade - Perú

Økologisk 83% chokolade - Perú

10 stk á 70g
Varenummer: 354441
275,00 DKK
Amatller chokoladeblok

Amatller chokoladeblok

20 stk á 200g
Varenummer: 354605
550,00 DKK
Mørk chokolade 70%

Mørk chokolade 70%

14 stk á 18g
Varenummer: 354812
70,00 DKK
Lys chokolade

Lys chokolade

14 stk á 18g
Varenummer: 354815
70,00 DKK
Hvid chokolade

Hvid chokolade

14 stk á 18g
Varenummer: 354814
70,00 DKK
Hjerte chokolade - lys 32%

Hjerte chokolade - lys 32%

24 stk á 54g
Varenummer: 354042
360,00 DKK
Antal varer: 22